LUKSTRANSA Spółka z o.o.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 12,
35-105 RZESZÓW,
POLAND

Telefon

+48 17 858 19 34
+48 501 007 012

E-mail

[Form kontakt not found!]    

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, Wpis Nr: 0000431732
NIP: PL8133674285    
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN, wpłacone w całości.